PRIMARIA COMUNEI SALCIOARA

Judetul Ialomita

PROIECTE INVESTITIONALE

Program de Dezvoltare al comunei Salcioara in perioada 2007 - 2013

    Proiect: STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI SALCIOARA IN PERIOADA 2007 - 2013
   
Obiectiv general: Crearea unei infrastructuri tehnico-edilitare pe toate compartimentele localitatii (economico-sociale, institutionale, mediu).
   
    Obiective specifice:
 • Elaborarea unui sistem de management performant al administratiei publice locale pentru rezolvarea problemelor din comunitate.
 • Adoptarea in domeniul taxelor si impozitelor locale, suportabile de catre populatie.
 • Constientizarea si informarea cetatenilor cu privire la efortul administratiei publice locale, pentru dezvoiltarea si crearea din toate punctele de vedere a unei comune moderne europene.
 • Implementarea cu succes a unor proiecte si fonduri de la Uniunea Europeana si asigurarea finantarii prin contributie locala.
 • Dezvoltarea de parteneriate privind acordarea de facilitati in mediul de afaceri si investitori.
 • Asigurarea unui confort rural sporit privind petrecerea timpului liber intr-un mediu curat si sanatos.
 • Asigurarea unui confort rural sporit privind petrecerea timpului liber intr-un mediu curat si sanatos.
 • Asigurarea dezvoltarii activitatilor sportive si culturale prin reabilitarea terenurilor de sport si a caminurilor culturale, promovarea activitatilor culturale specifice zonei noastre.
    Situatia existenta
 • Populatia - 2626
 • Copii - 649
 • Adulti - 1304
 • Batrani - 673
 • Populatia ocupata - 1114
 • Pensionari - 863
 • Bugetari - 37
    Mediu Economic Local
   
Societati comerciale cu capital privat in domeniul industriei maselor plastice, materiale de constructie, comert, prestari servicii si agricultura:
 • S.C. SPRITE MAST S.R.L. SALCIOARA;
 • S.C. LUNA PLAST S.R.L. RASI;
 • S.C. FORESTA SALV MAR S.R.L.;
 • S.C. SAFIR TOUR S.R.L.;
 • S.C. SILVIA IRINA S.R.L.;
 • S.C. COSTIN S.R.L.;
 • S.C. NYS AGO COM S.R.L.;
 • S.C. AIVA S.R.L.;
 • S.C. MIKI BUSINIS S.R.L.;
 • S.C. PRESTOP S.R.L.;
 • S.C. TRIAD S.R.L.;
 • S.C. CRIS COR S.R.L.;
 • S.C. ADRIANA S.R.L.;
 • S.C. SUDITU S.R.L.;
 • S.C. FAMAGRICS S.R.L.;
 • S.C. GREEN YELOW S.R.L.

    Suprafata totala - 5595 ha
 • intravilan - 172 ha
 • extravilan - 5423 ha
 • din care paduri - 270 ha
    Institutii
 • Scoala cu clasele I - VIII Salcioara,
 • Scoala cu clasele I - IV Rasi,
 • Gradinita Salcioara,
 • Gradinita Rasi,
 • Politie,
 • Primarie,
 • Dispensar uman Rasi,
 • Punct sanitar Salcioara,
 • Dispensar veterinar,
 • Agentie de posta Salcioara si Rasi.
    Cai de comunicatie (legaturi rutiere)
 • Ruta Lehliu - Rasi - Salcioara dus-intors de doua ori pe zi.
 • Ruta Slobozia - Rasi - Lehliu Bucuresti dus-intors una pe zi.
    Infrastructura edilitara
 • Strazi (asfaltate, pietruite) - 20 km - asfaltat; 15,5 km - pietruit.
 • Canal de desecare in satul Salcioara lungime 1.5 km
 • Avem program de decolmatare
 • Plantatii de protectii - 2 km
 • Platforma de gunoi pe suprafata de 8 ha, selectarea gunoiului menajer si a gunoiului de grajd precum si separarea de plastice.
 • Apa: Suntem in stadiu de proiect urmand finantarea lui, reteaua de apa se v-a introduce in ambele sate pe o lungime de 30 km.
    Proiecte pentru dezvoltarea comunei


    Sectiunea: Infrastructura Tehnico - Edilitara
 • Proiect de alimentare cu apa in comuna Salcioara
  • SF eleborat in luna August - 2006 in valoare de 4.000.000 lei
  • HCL de aprobare a indicatorilor tehnici si financiari.
  • Surse de finantare: Fonduri structurale, Buget local (de depus), Etapizare (in 2-3 ani)
  • Contorizare: da
  • Pret 1, 35 lei/mc, apa estimat
  • Solutii de gestiune a serviciului de furnizare a apei.
  • Parteneriate, Asocieri.
 • Proiect de extindere a retelei electrice si iluminat public.
  • S.F. si Proiect realizat in extinderea energiei electrice si iluminat public in satul nou Salcioara in valoare de 150.000 lei
  • HCL - exista in lista de investitii pentru anul 2007.
  • Sursa de finantare pentru cele mentionate mai sus de la bugetul local si fonduri structurale.
 • Proiecte de modernizare a strazilor, trotuare, drumuri si canale de desecare
  • se va face SF pentru pietruire - 15 km, asfaltare - 4 km, trotuare - 5 km, rigole - 5 km
  • HCL de aprobare: da, in anul 2007 s-a aprobat pentru pietruire 245 mii lei
  • Surse de finantare pentru cele mentionate mai sus: de la bugetul local si fonduri structurale,
  • Etapizare si prioritati esalonate in timp (programe multianuale).
 • Proiect privind imprejmuirea monumentului eroilor si amenajarea spatiului verde din jurul acestuia in valoare de 85 mii lei.
  • HCL - DA
  • Surse de finantare - Bugetul local
    Sectiunea: Infrastructura Educationala si Cultura
 • Proiect de modernizare a gradinitelor:
  • Proiect de construire a unei gradinite moderne la Salcioara
  • Proiect de reabilitare a gradinitei Rasi
  • Proiect de constructie a unei sali de sport in scoala veche Rasi exemplu:
   • pista de popice,
   • masa de tenis,
   • biliard,
   • sah,
   • table, 
   • remi.
  • Finantarea se va face prin MEC si cu ajutorul Inspectoratului scolar judetean.
  • Proiect de dotari cu mijloace de transport pentru elevi.
  • Scoala Salcioara are un microbuz pentru transport elevi de la Rasi la Salcioara dar aceasta a depasit anii de functionare (cheltuindu-se anual foarte multi bani pentru reparatii, avand un consum de carburant mare)
  • Exista interes din partea noastra pentru achizitionarea unui microbuz mai performant pentru transportul elevilor.
  • Surse de finantare MEC - studiu actual.
 • Proiecte pentru reabilitarea caminelor culturale Rasi si Salcioara si dotarea lor.
  • Surse de finantare din fonduri structurale si de la bugetul local.
 • Proiect pentru reabilitarea bibliotecii publice si dotare.
  • Surse de finantare Fonduri structurale si de la bugetul local.
  • Fond de carte invechit: inlocuirea acestuia
  • Actiuni culturale de amploare pentru atragerea tinerilor la biblioteca.
  • Sustinerea formatiilor artistice si traditiilor locale.
  • Sustinerea performantelor locale.
 • Proiect de sprijin al cultelor - Biserica
  • Repartizarea de fonduri pentru reparatii curente - gard cimitire

    Sectiunea mediu si sanatate publica
 • Proiecte de gestionare a deseurilor
  • In fiecare sat vor fi montate 25 cosuri de gunoi stradal pentru colectarea hartilorsi plasticilor de pe strazi.
  • Procurarea de pubele pentru colectarea selectiva a deseurilor
  • Procurarea unei masini de pompieri pentru stingerea incendiilor.
  • Restrangerea platformelor de gunoi de grajd.
  • Finantarea de la bugetul local.
 • Proiect de impadurire si infiintarea de plantatii
  • Se va face pe terenurile neproductive - marginea canalelor de irigatii si la Rasii vechi de vale.
  • Sprijin se va primi de la Ministerul Agriculturii
 • Proiect de imbunatatire de servicii medicale de familie
  • dispensare
  • facilitati pentru medici si asistenti,
  • asigurarea cazarii in dispensare avand spatiu suficient
  • intretinerea terenului intravilan din incinta dispensarului.
    Sectiunea: Dezvoltarea Mediului de Afaceri Local
 • Asociatii agricole - o noua etapa
 • Asocierea la GAL
 • Turism local: vanatoare si pescuit

    Sectiunea: Tineret si sport
 • Proiect de modernizare a stadioanelor locale
  • montarea de tribuna cu scaune
  • plasa de protectie in spatele portilor
 • Proiect de construire a unei sali de sport in Salcioara: nu avem proiect
 • Proiect de promovare si sustinere a miscarii sportive locale
 • Echipele de fotbal sustinute financiar si administrativ de catre consiliul local
  • atletism
  • sprijin pentru profesorii de sport cu initiativa la unele competitii judetene si nationale
 • Proiect de sprijin al organizarii tinerilor - nu avem

    Sectiunea: Asistenta Sociala
 • Asistenti sociali in sprijinul comunitatii
  • Proiect pentru realizarea unui spatiu al consiliului local, un centru de batrani, o baie comunala in satul Rasi in fosta scoala.
 • Proiect de urmarire a situatiei scolare si educationale a copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate si a copiilor ce provin din familii dezorganizate sau foarte sarace.

    Sectiunea: Standarde Europene pentru Comunitatea Locala
 • proiect de promovare a rigorilor economice si juridice europene - dupa finalizarea strategiei de dezvoltare a comunei Salcioara
 • proiect de imbunatatire a capacitatii administrative de absorbtie a fondurilor europene - urmeaza sa realizam studii SF pentru accesarea de fonduri structurale.
 • proiect de infratire - nu avem
 • proiect de dezvoltare si asociere intercomunitare pe domenii - nu avem

    Sectiunea: Participarea cetateneasca la viata publica
 • proiect de promovarea dezbaterilor publice
 • comunicarea publica - pe diverse teme
 • initiativa cetateneasca

Fisiere: